menu search
Đóng menu
Đóng

Tỷ trọng nhỏ nhưng giá trị xuất khẩu của chuối Việt vào EU đang tăng mạnh, ở mức rất cao

Biết được nhu cầu tiêu thụ chuối tươi ở châu Âu rất lớn nên cuối năm 2020, HTX Thanh Bình đã xuất thăm dò và đạt kết quả tốt. Nếu tình hình container ổn, tháng 3/2021 sẽ xuất 4 container và khi thật sự thuận lợi sẽ xuất 3 container/tháng.
 
Trang trước12345