menu search
Đóng menu
Đóng

Chỉ số giá than tới tháng 6/2020

10:57 22/07/2020

Chỉ số giá than Australia + than Nam Phi; năm cơ sở: 2016
Nguồn: IMF, tháng 7/2020
 

Nguồn:VITIC tổng hợp từ IMF