menu search
Đóng menu
Đóng

Chính phủ tiếp tục yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào bất động sản 

Vinanet - Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản hợp lý cho các tổ chức tín dụng.
Trang trước12345