menu search
Đóng menu
Đóng

Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ngày 11/12, kỳ họp lần thứ 20 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã bầu các chức danh: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 5 Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố và các chức danh Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố.