menu search
Đóng menu
Đóng

Tìm nhà sản xuất giấy viết, văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh

16:12 11/06/2018

Vinanet -Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu giấy viết, thiết bị văn phòng, đồ dùng học sinh...

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ VN tại Algeria theo địa chỉ sau:

Ông HOÀNG ĐỨC NHUẬN, Tham tán Thương mại

Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie

Tel fixe: + 213 (0) 23485193

Fax: + 213 (0) 23485200

Mobile: + 213 (0) 559502658

Email: Dz@moit.gov.vn; Nhuanhd@moit.gov.vn

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: Vietnamexport.com