menu search
Đóng menu
Đóng

Chỉ thị số 06/CT-TTg

14:46 13/03/2018

Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2018 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.