menu search
Đóng menu
Đóng

TT năng lượng TG ngày 21/8: Dầu Brent tăng trên 60 USD, khí tự nhiên tăng ngày thứ 2