menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đầu năm đạt gần 3,5 tỷ USD

 
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1/2021 đạt 3,49 tỷ USD, tăng 27,1% so với tháng 1/2020.