menu search
Đóng menu
Đóng

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại khai trương website nganhhang.vn

Trong 31 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã từng bước xây dựng được nền tảng trong lĩnh vực cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và các dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu chính đáng của cộng đồng, với nhiều hình thức từ truyền thống như bản tin, báo cáo đến hiện đại hơn như tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu, website, SMS…
 
Trang trước12345