menu search
Đóng menu
Đóng

Việt Nam đảm bảo điện cho các bệnh viện và cơ sở y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh

Vinanet - Trong tháng 01 năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội trên phạm vi cả nước.
Trang trước12345