menu search
Đóng menu
Đóng

QĐ của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan

Vinanet - Ngày 31/5/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Trang trước12345