menu search
Đóng menu
Đóng

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Vinanet - Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 11 năm 2018 về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.