menu search
Đóng menu
Đóng

Quy định mới khi ký hợp đồng lao động bằng lời nói từ năm 2021

 
Từ ngày 01/01/2021, quy định về hình thức của hợp đồng lao động nêu tại Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều sự thay đổi so với hiện hành. Một trong số đó là về hợp đồng lao động bằng lời nói.
Trang trước12345