menu search
Đóng menu
Đóng

Bộ Công Thương gia hạn biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép nhập khẩu

16:28 24/03/2020

Vinanet - Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.
Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam.
Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.
Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn và thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế cụ thể như sau:

 

Thời gian có hiệu lực Mức thuế
Từ ngày 22/3/2020 đến ngày 21/3/2021 9,4%
Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 21/3/2022 7,9%
Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 21/3/2023 6,4%
Từ ngày 22/3/2023 trở đi 0%
(nếu không gia hạn)

Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép cuộn và thép dây cho rằng sản phẩm nhập khẩu của mình đáp ứng quy định về phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tại Điều 1 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 920/QĐ-BCT hoặc tại Điều 10 Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có quyền nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ tới Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương. Thủ tục nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ căn cứ Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Thông tin về Quyết định, Thông báo gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn và thép dây nhập khẩu có thể truy cập tại đây.
Thông tin liên lạc:
Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ
Cục Phòng vệ thương mại- Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội , Việt Nam
Điện thoại: (+84 24) 73037898 (126)
Email: quynhpm@moit.gov.vn; trongnd@moit.gov.vn

Nguồn:Cucphongvethuongmai

Link gốc