menu search
Đóng menu
Đóng

Giá than nhiệt tại Trung Quốc ngày 9/6/2020

14:24 10/06/2020

Vinanet - Dưới đây là giá than nhiệt tại Trung Quốc ngày 9/6/2020
ĐVT: CNY/tấn

 

 

Nguồn:VITIC/Reuters