menu search
Đóng menu
Đóng

Tổng hợp các bản tin ngày 24/06/2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

16:47 24/06/2020

Vinanet - Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường một số mặt hàng nguyên liệu (Kim loại, Nông sản, Năng lượng) toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 23/06/2020.

Bản tin Kim loại

Bản tin Năng lượng

Nguồn:Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Link gốc