menu search
Đóng menu
Đóng

Tổng hợp các bản tin ngày 27/10/2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

21:58 27/10/2020

Dưới đây là các link tin phân tích diễn biến thị trường của một số nhóm hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 27/10/2020.
Link gốc