menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu ngô tháng 1/2021 tăng mạnh

21:55 28/02/2021

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2021, cả nước nhập khẩu 1,15 triệu tấn ngô, tương đương 236,1 triệu USD, giá trung bình  205,9 USD/tấn.
Tháng 1/2021, cả nước nhập khẩu 1,15 triệu tấn ngô, tương đương 236,1 triệu USD, giá trung bình 205,9 USD/tấn, tăng 16,2% về lượng tăng 22,2% về kim ngạch và tăng 5,2% về giá so với tháng 12/2020; cũng tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 1/2020, với mức tăng tương ứng 52,5%, 59,8% và 4,8%.
Brazil, Ấn Độ và Achentina là 3 thị trường chủ yếu cung cấp ngô cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ Brazil 953.794 tấn, tương đương 191,16 triệu USD, giá 200,4 USD/tấn, tăng 61,6% về lượng, tăng 72% về kim ngạch và tăng 6,5% về giá so với tháng 12/2020, chiếm 83,2% trong tổng lượng và chiếm 81% trong tổng kim ngạch ngô nhập khẩu của cả nước.
Nhập khẩu từ Ấn Độ 58.772 tấn, tương đương 14,39 triệu USD, giá nhập khẩu 244,8 USD/tấn, tăng rất mạnh 1.724% về lượng và tăng 1.894% về kim ngạch so với tháng 12/2020; so với tháng 1/2020 cũng tăng rất mạnh 11.797% về lượng và tăng 8.748% về kim ngạch nhưng giá giảm 25,6%.
Nhập khẩu từ Achentina 67.662 tấn, tương đương 12,32 triệu USD, giá nhập khẩu 182 USD/tấn, giảm mạnh 83% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 12/2020; so với tháng 1/2020 cũng giảm mạnh 85% cả về lượng và kim ngạch và giá giảm 6,7%.
 

Nguồn:VITIC