menu search
Đóng menu
Đóng

Thị trường nhập khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2020

14:18 22/07/2020

6 tháng đầu năm 2020, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 4,31 triệu tấn, trị giá 1,72 tỷ USD, giá trung bình 399,5 USD/tấn.
 
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2020 cả nước nhập khẩu 1,13 triệu tấn xăng dầu, tương đương 395,82 triệu USD, giá trung bình 351 USD/tấn, tăng 49,9% về lượng, tăng 37% về giá và tăng 105,5% về kim ngạch so với tháng 5/2020.
Tinh chung cả 6 tháng đầu năm 2020, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 4,31 triệu tấn, trị giá 1,72 tỷ USD, giá trung bình 399,5 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với 6 tháng đầu năm 2019, với mức giảm tương ứng 5%, 38,7% và 35,4%.
Hàn Quốc, Malaysia và Singapore là 3 thị trường lớn nhất cung cấp xăng dầu nhập khẩu cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Hàn Quốc 1,11 triệu tấn, tương đương 460,23 triệu USD, giá trung bình 415,4 USD/tấn, tăng 13,3% về lượng, nhưng giảm 30,4% kim ngạch và giảm 38,5% giá so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 25,7% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26,7% trong tổng kim ngạch,
Nhập khẩu từ Malaysia 1,19 triệu tấn, tương đương 417,54 triệu USD, giá trung bình 349,7 USD/tấn, giảm 2,1% về lượng, giảm 42,2% về kim ngạch và giảm 40,9% về giá so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 27,7% trong tổng lượng và chiếm 24,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.
Nhập khẩu từ Singapore 859.710 tấn, trị giá 336,57 triệu USD, giá trung bình 391,5 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm tương ứng 21,5%, 47,2% và 32,8%, chiếm gần 20% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc cũng giảm mạnh, chỉ đạt 42.696 tấn, tương đương 230,42 triệu USD, giá 467,7 USD/tấn, giảm 30,3% về lượng và giảm 48,8% kim ngạch, giảm 26,5% về giá, chiếm 11,4% trong tổng lượng và chiếm 13,4% trong tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước.
Nhập khẩu xăng dầu thị trường Thái Lan tăng mạnh về lượng, nhưng giá giảm mạnh, nên kim ngạch chỉ tăng chút ít so với cùng kỳ năm 2019, đạt 566.695 tấn, trị giá 215,98 triệu USD, giá trung bình 381,1 USD/tấn, tăng 73,9% về lượng, tăng 6,5% kim ngạch nhưng giảm 38,7% về giá, chiếm 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.
Nhập khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ) 

 

 

Thị trường

6 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

4.312.976

1.723.055.681

-5

-38,7

100

100

Hàn Quốc

1.107.822

460.234.090

13,25

-30,36

25,69

26,71

Malaysia

1.194.088

417.542.118

-2,1

-42,18

27,69

24,23

Singapore

859.710

336.586.573

-21,46

-47,21

19,93

19,53

Trung Quốc

492.696

230.416.249

-30,27

-48,76

11,42

13,37

Thái Lan

566.695

215.981.507

73,87

6,53

13,14

12,53

Nga

40.887

35.788.273

334

537,77

0,95

2,08

Nhật Bản

705

180.898

-95,14

-97,87

0,02

0,01

 

Nguồn:VITIC