menu search
Đóng menu
Đóng

Bộ Công Thương bãi bỏ hàng loạt quy hoạch xăng dầu, bia rượu

08:53 01/02/2019

Vinanet - Bộ Công Thương quyết định bãi bỏ hàng loạt quy hoạch liên quan tới các ngành như xăng dầu, bia rượu, thép, giấy, cao su, nhựa, công nghiệp hỗ trợ...
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 4977/QĐ-BCT về việc bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Theo đó, có tất cả 27 quy hoạch được bãi bỏ gồm: Quy hoạch phát triển ngành đúc Việt Nam giai đoạn 2009-2020, có xét đến năm 2025; Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị xây dựng đến 2020, tầm nhìn 2025; Quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch ngành dầu thực vật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch phát triển ngành gốm sứ-thủy tinh công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025; Quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030; Quy hoạch phát triển cồn nhiên liệu phục vụ cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học đến năm 2020, có xét đến năm 2025; Quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến 2020; Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép đến năm 2020, có xét đến năm 2025.
Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng phân bón đến 2020, có xét đến năm 2025; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn-mực in Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống sản xuất và phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025.
Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 6 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Quốc lộ 13 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 2 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Bộ trưởng Bộ Công Thương giao Vụ Kế hoạch đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị quản lý chuyên ngành có quy hoạch thuộc diện bãi bỏ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu quả, thông suốt.
Nguồn: Baohaiquan.vn