menu search
Đóng menu
Đóng

Luật Giáo dục năm 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

08:11 21/06/2020

Vinanet - Ngày 01/7/2020 tới đây, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 của Quốc hội ngày 14/6/2019 có hiệu lực. Theo đó, sẽ có lộ trình miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh THCS.

Tại Điều 99, Luật này quy định trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí.

Với những trẻ em mầm non 05 tuổi còn lại, không thuộc đối tượng nêu trên và học sinh trung học cơ sở (THCS) sẽ được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Luật cũng quy định học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Trường hợp, người được hỗ trợ tiền học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian theo quy định phải bồi hoàn kinh phí mà Nhà nước hỗ trợ, thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, Nhà nước còn có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.
Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
Xem chi tiết Luật 43/2019/QH14 tại đây.

Nguồn:VITIC