menu search
Đóng menu
Đóng

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

15:56 04/12/2019

Vinanet - Nghiêm cấm uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông là nội dung đáng chú ý được Quốc hội ban hành tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
Theo đó, để phòng ngừa tai nạn giao thông, lần đầu tiên Quốc hội cụ thể hóa quy định cấm người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông vào trong Luật. Bên cạnh đó, Luật nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; cấm bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; cấm sử dụng người lao động chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.
Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân; học sinh, sinh viên không được uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.
Cũng trong Luật này, Quốc hội quy định rõ các địa điểm sau không được uống rượu, bia: Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc; Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; Cơ sở bảo trợ xã hội; Nơi làm việc của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia…
Ngoài ra, Luật còn quy định cấm quảng cáo rượu bia từ 18 - 21 giờ hằng ngày. Theo đó, tổ chức, cá nhân không được thực hiện quảng cáo rượu bia có độ cồn dưới 5,5 độ trong các trường hợp:
- Trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 - 21 giờ hàng ngày trừ trường hợp có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài;
- Trên phương tiện giao thông;
- Tại sự kiện, phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;
- Qua phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt tính từ khuôn viên các trường học, khu chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi...
Đồng thời, trong nội dung quảng cáo cũng không được khuyến khích uống rượu, bia mà phải có thông tin cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu bia.
Đặc biệt: Nếu quảng cáo trên các trang báo điện tử, thông tin điện tử, phương tiện điện tử… thì phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, tìm kiếm thông tin về rượu, bia…
Xem chi tiết Luật 44/2019/QH14 tại đây.
Nguồn: VITIC