menu search
Đóng menu
Đóng

Thông báo về việc áp dụng thuế phòng vệ thương mại

15:07 26/12/2016

Liên quan đến việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, ngày 14 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn số 17707/BTC – TCHQ về vấn đề này.

 

Theo đó, việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế, …) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất… được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công văn 17707/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 12 năm 2016 thay thế Công văn số 8300/BTC-CST ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính và được áp dụng đối với các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan kể từ thời điểm Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc thu và nộp thuế phòng vệ thương mại, đề nghị liên hệ trực tiếp với Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính để được giải đáp.

Nguồn: moit.gov.vn