menu search
Đóng menu
Đóng

Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng trong lĩnh vực Công Thương

09:16 04/09/2019

Vinanet - Bộ Công Thương công bố Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong lĩnh vực Công Thương đến nay còn hiệu lực.
Chi tiết, xem tại đây.
Tham khảo Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải)  tại đây.
Vụ Khoa học và Công nghệ
Nguồn: Moit.gov.vn