menu search
Đóng menu
Đóng

Triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC trong lĩnh vực phòng vệ thương mại

15:39 29/03/2019

Vinanet - Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại bắt đầu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại thông báo như sau:
Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại bắt đầu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính gồm:
1. Thủ tục khai báo nhập khẩu hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để phục vụ công tác điều tra;
2. Thủ tục miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
3. Thủ tục bổ sung lượng hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trên vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương (https://dichvucong.moit.gov.vn/) và làm theo hướng dẫn.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các tổ chức cá nhân vui lòng liên hệ số điện thoại: (024) 2220 5395 hoặc email:hotro@moit.gov.vn để được hỗ trợ.
Cục Phòng vệ thương mại
Nguồn: Moit.gov.vn