menu search
Đóng menu
Đóng

Giá than đá Australia tới tháng 7/2020

10:56 17/08/2020

Dưới đây là bảng số liệu và biểu đồ giá than Australia, loại nhiệt năng 12.000 btu/lb, tỷ lệ sulfur dưới 1% & tro dưới 14%, FOB Newcastle, cảng Kembla.
(ĐVT: USD/tấn) 

Nguồn:VITIC tổng hợp từ IMF