menu search
Đóng menu
Đóng

Giá than đá thế giới tuần tới ngày 25/11/2020

18:18 25/11/2020

Dưới đây là cập nhật giá than đá thế giới trong tuần vừa qua.
 
Giá than đá thế giới cập nhật (USD/tấn)
Giá than steam (than đốt nồi hơi) tại Trung Quốc, CNY/tấn
Giá than luyện cốc tại Trung Quốc (coking coal), CNY/tấn
 
 

Nguồn:VITIC/Reuters