menu search
Đóng menu
Đóng

Dự báo giá than thế giới của các tổ chức quốc tế

15:03 06/07/2020

Vinanet - Dưới đây là dự báo của các tổ chức quốc tế về giá than đá thế giới

Dự đoán theo quý

 

Q2 20

Q3 20

Q4 20

Q1 21

Q2 21

Q3 21

Q4 21

Mức cao

66

66

70

70

70

70

70

Mức thấp

60

60

60

65

65

65

65

Trung bình

64,0

63,5

65,3

67,8

67,7

68,3

68,3

Barclays 1

-

-

-

-

-

-

-

Deutsche

Bank 2

-

-

-

-

-

-

-

HSBC 3

-

-

-

-

-

-

-

Macquarie 4

65

63

65

68

-

-

-

RBC

-

-

-

-

-

-

-

Credit Suisse

(6000kcal)

66

66

66

68

68

70

70

Credit Suisse

(5500kcal) *

50

50

50

50

50

55

55

UBS

65

65

70

70

70

70

70

JPMorgan 5

-

-

-

-

-

-

-

Commerzbank

60

60

60

65

65

65

65

Societe

Generale 6

-

-

-

-

-

-

-

Jefferies 7

-

-

-

-

-

-

-

Exane BNP

Paribas 8

-

-

-

-

-

-

-

Bofa

Securities 9

-

-

-

-

-

-

-

Dự đoán theo năm

 

2020

2021

2022

2023

2024

Mức cao

75

85

90

90

90

Mức thấp

59

65

65

66

68

Trung bình

69,3

73,0

74,5

76,8

77,0

Barclays 1

71

70

65

-

-

Deutsche Bank 2

75

80

70

-

-

HSBC 3

71

72

75

-

-

Macquarie 4

65

68

71

66

68

RBC

75

85

90

90

90

Credit Suisse (6000kcal)

66

69

75

76

-

Credit Suisse (5500kcal) *

50

53

60

61

-

UBS

68

70

75

75

78

JPMorgan 5

72

76

77

79

72

Commerzbank

59

65

-

-

-

Societe Generale 6

69

75

-

-

-

Jefferies 7

71

73

-

-

-

Exane BNP Paribas 8

72

75

-

-

-

Bofa Securities 9

68

70

72

75

77

Chú thích:

1 – dự báo ngày 25/2/2020

2 - dự báo ngày 23/2/2020
3 - dự báo ngày 2/3/2020
4 - dự báo ngày 23/3/2020
5 - dự báo ngày 26/2/2020
6 - dự báo ngày 20/1/2020
7 - dự báo ngày 29/1/2020
8 - dự báo ngày 22/1/2020
9 - dự báo ngày 9/3/2020

Nguồn:VITIC tổng hợp từ Reuters