menu search
Đóng menu
Đóng

Tổng hợp các bản tin ngày 10/07/2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

16:43 10/07/2020

Vinanet - Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường một số mặt hàng nguyên liệu (Kim loại, Nông sản, Năng lượng) toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 09/07/2020.
Bản tin Kim loại
Bản tin Năng lượng

Nguồn:Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Link gốc