menu search
Đóng menu
Đóng

Tổng hợp các bản tin ngày 13/11/2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

17:18 13/11/2020

Dưới đây là các tin phân tích diễn biến thị trường của một số mặt hàng nguyên liệu (Nông sản, Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại, Năng lượng) toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 13/11/2020.
Link gốc