menu search
Đóng menu
Đóng

Tổng hợp các bản tin ngày 15/10 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

15:20 15/10/2019

Vinanet -Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường một số mặt hàng nguyên liệu -Kim loại, Nông sản, Năng lượng - toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 14/10.
Bản tin Năng lượng
Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam - MXV