menu search
Đóng menu
Đóng

Thị trường nhập khẩu ô tô 6 tháng đầu năm 2019

22:55 31/07/2019

Vinanet - 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu tới 75.437 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2019 số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 10.540 chiếc, tương ứng đạt 254,31 triệu USD (giảm 26,5% về số lượng và giảm 17,5% về kim ngạch so với tháng 5/2019 nhưng so với tháng 6/2018 thì tăng mạnh 214% về số lượng và tăng 209,6% về kim ngạch).
Trong tháng 6/2019, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là từ Thái Lan với 7.575 chiếc, từ Indonesia với 1.468 chiếc, từ Trung Quốc với 653 chiếc, từ Hàn Quốc với 274 chiếc và từ Nhật Bản với 150 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.
 Ô tô nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu với Hải quan trong tháng 6/2019

Chỉ tiêu

Tháng 6/2019

So sánh với tháng trước (%)

Tỷ trọng (%)*

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

7.145

136.916.083

-39,1

-32,6

67,8

53,8

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

10

69.130

-80,4

-97,6

0,1

0,1

Ô tô vận tải

2.731

77.077.098

28,0

10,6

25,9

30,3

Ô tô loại khác

654

40.309.564

21,1

24,9

6,2

15,8

Tổng cộng

10.540

254.371.876

-26,5

-17,5

100,0

100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)
Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 6/2019, có 7.145 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 136,9 triệu USD, chiếm 67,8% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm tới 39,1% (tương đương giảm 4.580 chiếc) so với tháng trước.
Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 3.649 chiếc, giảm 46% và thành phố Hải Phòng với 3.478 chiếc, giảm 29,7% so với tháng trước.
Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 6/2019 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 5.080 chiếc, tăng 17,6% và xe xuất xứ từ Inđônêxia với 1.463 chiếc, giảm 78,3% so với tháng trước.
Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 6/2019, có 10 chiếc xe loại này có xuất xứ từ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua cảng/cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh.
Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 6/2019 đạt 2.731 chiếc, với trị giá đạt 77,1 triệu USD; tăng 28% về lượng và tăng 10,6% về trị giá so với tháng trước.
Trong đó, có tới 2.481 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 33,4% và chiếm tỷ trọng 91% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam trong tháng. Ngoài ra, có 123 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 51,2% so với tháng trước.
Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 6/2019 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng với 1.406 chiếc, tăng 13,1% so với tháng trước; thành phố Hồ Chí Minh với 1.113 chiếc, tăng 75,8%...so với tháng trước.
Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): Trong tháng 6/2019, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu tới 654 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 40,3 triệu USD. Trong đó, có tới 394 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 5,6%; có 178 xe từ Hàn Quốc, tăng 69,5% …so với tháng trước.
Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu qua các cảng cửa khẩu của Lạng Sơn với 388 chiếc và tăng 4,9%; Hải Phòng với 107 chiếc, gấp gần 2 lần; Bà Rịa Vũng Tàu với 79 chiếc, giảm 1,3% so với tháng trước.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu tới 75.437 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 54.927 chiếc, gấp 6 lần; ô tô vận tải là 17.879 chiếc, gấp hơn 6 lần so với 6 tháng năm 2018. Kim ngạch nhập khẩu ô tô 6 tháng đầu năm đạt 1,68 tỷ USD, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan nhiều nhất đạt 46.009 chiếc, tương đương 916,68 triệu USD, chiếm 61% trong tổng lượng ô tô nhập vào Việt Nam và chiếm 54,6% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 354% về số lượng và tăng 348,6% về kim ngạch so với so với cùng kỳ năm trước. Ô tô nhập khẩu từ Indonesia tăng đột biến gấp 1.904 lần về số lượng và gấp 1.085 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt 20.945 chiếc, tương đương 296,28 triệu USD, chiếm 27,8% trong tổng lượng ô tô nhập khẩu và chiếm 17,6% trong tổng kim ngạch.
 Nhập khẩu ô tô vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019

Thị trường

6 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Lượng (chiếc)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

75.437

1.680.364.914

509,15

410,31

Thái Lan

46.009

916.676.490

354,23

348,63

Indonesia

20.945

296.277.561

190.309,09

108.469,93

Trung Quốc

2.667

113.988.182

563,43

939,38

Nhật Bản

1.673

88.595.960

362,15

302,52

Đức

778

50.839.319

233,91

351,59

Hoa Kỳ

694

24.162.058

279,23

106,87

Hàn Quốc

584

39.006.412

370,97

463,75

Nga

545

46.613.849

52,23

68,02

Anh

320

19.142.103

1.423,81

723,92

Ấn Độ

99

28.279.127

 

 

Canada

21

3.039.857

75

455,64

Pháp

15

1.497.325

-42,31

-56,64

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Nguồn:Vinanet