menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2020 sụt giảm mạnh

10:34 18/08/2020

Trong 7 tháng đầu năm 2020 lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước đạt 1,43 triệu tấn, thu về gần 631,57 triệu USD, giá trung bình 442,8 USD/tấn.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu sau khi tăng khá cao trong tháng 6/2020 (tăng 15,2% về lượng và tăng 36,9% về kim ngạch so với tháng 5/2020), thì sang tháng 7/2020 sụt giảm trở lại, giảm 13,7% về lượng và giảm 6,4% về kim ngạch so với tháng 6/2020, đạt 125.015 tấn, tương đương 47,19 triệu USD; tuy nhiên, giá xuất khẩu lại tăng 8,5%, đạt 377,5 USD/tấn.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2020 lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước đạt 1,43 triệu tấn, thu về gần 631,57 triệu USD, giá trung bình 442,8 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm tương ứng 29,2%, 49,2% và 28,2%.
Trong tháng 7/2020 đáng chú ý nhất là xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh, tăng 164% về lượng và tăng 241% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 34.216 tấn, tương đương 12,26 triệu USD; xuất khẩu sang Singapore cũng tăng mạnh 104,9% về lượng và tăng 134,5% về kim ngạch so với tháng 6, đạt 12.293 tấn, tương đương 3,6 triệu USD; ngược lại xuất khẩu sang Malaysia lại sụt giảm mạnh trên 99% cả lượng và kim ngạch, đạt 119 tấn, tương đương 0,09 triệu USD.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2020, Campuchia luôn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam, chiếm 26,3% trong tổng lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước và chiếm 23,7% trong tổng kim ngạch, đạt 375.447 tấn, tương đương 149,59 triệu USD, giá trung bình 398,4 USD/tấn, giảm 15,6% về lượng, giảm 44,2% về kim ngạch và giảm 33,8% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường lớn thứ 2 là Trung Quốc, chiếm 14,2% trong tổng lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước và chiếm 16,5% trong tổng kim ngạch, đạt 201.931 tấn, tương đương 103,88 triệu USD, giá trung bình 514,5 USD/tấn, giảm mạnh gần 31,6% cả về lượng và giảm 51,2% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, giá cũng giảm 28,6%.
Tiếp đến thị trường Malaysia tăng mạnh 49,3% về lượng nhưng giảm 5,5% về kim ngạch đạt 179.455 tấn, tương đương 49,01 triệu USD. Giá cũng giảm rất mạnh 36,7%, đạt 273,1 USD/tấn.
Xuất khẩu sang Singapore 7 tháng đầu năm cũng giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm tương ứng 11,1%, 46,6% và 39,9%, đạt 124.467 tấn, tương đương 33,83 triệu USD, giá 271,8 USD/tấn.
Xuất khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)

Thị trường

7 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

1.426.169

631.567.212

-29,2

-49,15

100

100

Campuchia

375.447

149.585.072

-15,63

-44,16

26,33

23,68

Trung Quốc

201.931

103.884.938

-31,63

-51,17

14,16

16,45

Malaysia

179.455

49.009.183

49,3

-5,5

12,58

7,76

Singapore

124.467

33.826.429

-11,06

-46,55

8,73

5,36

Hàn Quốc

38.310

19.053.772

-35,76

-48,07

2,69

3,02

Lào

28.503

14.501.299

-61,58

-68,94

2

2,3

Nga

16.134

11.198.848

-40,73

-45,25

1,13

1,77

Thái Lan

81

66.757

-99,94

-99,91

0,01

0,01

 

Nguồn:VITIC