menu search
Đóng menu
Đóng

Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

11:30 17/09/2020

Ngày 9/9/2020 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 22/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.
Thông tư gồm có 5 chương, 12 Điều và 2 bảng phụ lục kèm theo; đáng chú ý trong Điều 8, chương 3, qui định trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 5 ngày, bằng hình thức cụ thể như sau: gửi thông báo bằng văn bản hoặc thông báo bằng hình thức khác đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện cho khách hàng có sản lượng mua điện trung bình trên 100.000kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết; thông báo trong 3 ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đối với các khách hàng còn lại. Trong đó thời điểm thông báo đầu tiên phải đảm bảo trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 5 ngày.
Trong Điều 9, Chương 3 quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp. Theo đó, khi xảy ra sự kiện bất khả kháng thì bên bán điện được thực hiện quy trình cắt hoặc giảm mức cung cấp điện như sau:
Xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng, thời gian dự kiến cấp điện trở lại.
Thông báo cho bên mua điện biết theo hình thức thông báo đã được hai bên thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp.
Bên bán điện phải ghi đầy đủ thời gian, nguyên nhân, trình tự thao tác ngừng, giảm mức cung cấp điện vào sổ nhật ký công tác hoặc nhật ký vận hành.
Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện do hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện, bên bán điện phải đảm bảo thực hiện cắt, giảm đúng lượng công suất phụ tải được tính toán và phân bổ theo quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.
Phối hợp với các bên có liên quan khẩn trương khắc phục các nguyên nhân dẫn đến ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp để cấp điện trở lại trong thời gian nhanh nhất.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2020.
Xem chi tiết Thông tư 22/2020/TT-BCT tt22-2020-bct_HWXS.pdf

Nguồn:VITIC