menu search
Đóng menu
Đóng

Ngành bán lẻ may mặc toàn cầu tìm cách “vượt bão” từ Biển Đỏ

Tình huống "tắc nghẽn" chuỗi cung ứng do khủng hoảng ở Biển Đỏ bắt đầu "làm khó" các nhà bán lẻ, đặc biệt là ngành hàng thời trang châu Âu, có xu hướng nhạy cảm về thời gian.