menu search
Đóng menu
Đóng

EU công bố danh sách kiểm soát an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 27 tháng 01 năm 2023, Uỷ ban châu Âu đã đăng công báo Quy định số (EU) 2023/174, ban hành ngày 26/01/2023, sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU.
 
Trang trước12345