menu search
Đóng menu
Đóng

Quyết định 30/2021/QĐ-TTg nguyên tắc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ngày 10/10/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.

Trang trước12345