menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu đậu tương của EU đạt 8,45 triệu tấn, hạt cải dầu 5,87 triệu tấn

Nhập khẩu đậu tương của EU đạt 8,45 triệu tấn, hạt cải dầu đạt 5,87 triệu tấn. Nhập khẩu bột đậu tương của khối trong cùng kỳ đạt 11,24 triệu tấn
 
Trang trước12345