menu search
Đóng menu
Đóng

Đức sẽ ngừng sử dụng dầu cọ trong nhiên liệu sinh học từ năm 2023

Theo Bộ Môi trường Đức, nước này sẽ chấm dứt việc sử dụng dầu cọ làm nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học từ năm 2023. Thay vào đó, Đức sẽ đưa ra hạn ngạch sử dụng tối thiểu các vật liệu phế thải để sản xuất nhiên liệu sinh học.
Trang trước12345