menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu thuốc trừ sâu 9 tháng năm 2021 tăng từ hầu hết thị trường

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong 9  tháng năm 2021 tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 649,6  triệu USD; trong đó, riêng tháng 9/2021 đạt 60,7 triệu USD, giảm 12% so với tháng 8/2021 nhưng tăng 4,4% so với tháng 9/2020.

Trang trước12345