menu search
Đóng menu
Đóng

Kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc 8 tháng năm 2023 đạt 792,4 triệu USD

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong 8 tháng năm 2023 đạt 792,4 triệu USD,  tăng 0,3% so với 8 tháng năm 2022.

Trang trước12345