menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu sang EU: Lưu ý về các chính sách thương mại mới

Từ ngày 1/7/2021, EU thực hiện một số thay đổi trong cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), cập nhật và đáp ứng các quy định mới là điều kiện bắt buộc đối với doanh nghiệp Việt Nam khi đưa hàng hoá sang thị trường này.
Trang trước12345