menu search
Đóng menu
Đóng

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ

Trong Quý 3 năm 2021, tại vùng Nam Hoa Kỳ, Chi nhánh Thương vụ (CNTV) đã phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston (TLSQ) trong việc tổ chức, tham dự nhiều hoạt động nhằm tăng cường xúc tiến thương mại-đầu tư song phương.
 
Trang trước12345