menu search
Đóng menu
Đóng

Bộ Công Thương nằm trong top đầu các bộ ngành về mức độ chuyển đổi số

Theo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh - DTI 2020- được công bố chiều 19/10/2021, Bộ Công Thương với số điểm 0,4516 xếp thứ 6/18 bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công.
Trang trước12345