menu search
Đóng menu
Đóng

Tỷ giá USD ngày 12/7/2024 đồng loạt giảm 

Hôm nay, tỷ giá trung tâm, giá USD tại hầu hết các ngân hàng và giá USD trên thị trường tự do đồng loạt giảm so với hôm qua.