menu search
Đóng menu
Đóng

Tỷ giá USD ngày 15/4/2024 tiếp tục tăng ngày đầu tuần mới

Hôm nay, tỷ giá trung tâm, giá USD tại các ngân hàng Thương mại và giá bán USD trên thị trường tự do đồng loạt tăng so với cuối tuần qua.