menu search
Đóng menu
Đóng

THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ TRONG NĂM 2021

Năm 2021, nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) dưới sự quản lý của Bộ Công Thương đã tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò là Sở giao dịch hàng hóa tập trung quy mô cấp quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, tổ chức thị trường minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Trang trước12345