menu search
Đóng menu
Đóng

Luật Bảo vệ thông tin cá nhân Trung Quốc chính thức có hiệu lực

Năm 2021 được coi là năm mở đầu kỷ nguyên an toàn dữ liệu của Trung Quốc. Cùng với Luật An ninh mạng năm 2017, Luật An toàn dữ liệu và Luật Bảo vệ thông tin cá nhân năm 2021 tạo thành "cỗ xe tam mã", giúp Trung Quốc quản lý không gian mạng và bảo vệ dữ liệu người dùng trong nước.
 
Trang trước12345