menu search
Đóng menu
Đóng

Indonesia khởi xướng điều tra gia hạn tự vệ với sợi vải nhập khẩu

Bộ Công Thương khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu sợi vải của Việt Nam liên lạc với Cơ quan điều tra (KPPI) để đăng ký làm bên liên quan trong thời hạn quy định.
 
Trang trước12345