menu search
Đóng menu
Đóng

Sửa đổi quy định về tiền lương, bảng lương, thang lương, xếp lương, phụ cấp

Nghị định số 21/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2024, sửa đổi quy định về xác định quỹ tiền lương kế hoạch; thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động; sửa quy định về xếp lương đối với người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách.
 
Trang trước12345