menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu lúa mì 8 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng mạnh

08:00 20/09/2021

tháng đầu năm 2021 cả nước  nhập khẩu gần 3,1 triệu tấn lúa mì, trị giá gần 880,16 triệu USD, giá trung bình 283,9 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2021 nhập khẩu lúa mì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 7/2021, với mức giảm tương ứng 18,2%, 18,6% và 0,5%, đạt 363.556 tấn, tương đương 109,14 triệu USD, giá trung bình 300,2 USD/tấn; tuy nhiên so với tháng 8/2020 thì tăng mạnh lần lượt 559,6%, 636,7% và 11,7%.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021 cả nước  nhập khẩu gần 3,1 triệu tấn lúa mì, trị giá gần 880,16 triệu USD, giá trung bình 283,9 USD/tấn, tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 78,6%, 95,6% và 9,5%.

Việt Nam nhập khẩu lúa mì chủ yếu từ thị trường Australia, chiếm tới 77% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, với 2,39 triệu tấn, tương đương 683,45 triệu USD, giá 286,5 USD/tấn, tăng rất mạnh 355,4% về lượng,  tăng 368,2% về kim ngạch và tăng 2,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Riêng trong tháng 8/2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm 28,7% về lượng, giảm 29,5% về kim ngạch và giảm 1,2% về giá so với tháng 7/2021, đạt 277.990 tấn, tương đương 83,26 triệu USD, giá 299,5 USD/tấn; so với tháng 8/2020 tăng rất mạnh, tăng 6.458% về khối lượng và tăng 6.401% về kim ngạch.

Nhập khẩu lúa mì 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu lúa mì 8 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng mạnh

 


Nguồn:VITIC