menu search
Đóng menu
Đóng

Tháng 1/2022 nhập khẩu thức ăn gia súc sụt giảm

09:16 15/02/2022

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 1/2022 giảm 18,7% so với tháng 12/2021 và cũng giảm 4% so với tháng 1/2021, đạt 351,83  triệu USD.

Thức ăn gia súc và nguyên liệu nhập khẩu từ Achentina – thị trường lớn nhất, trong tháng 1/2022 giảm 2,3% so với tháng 12/2021 và giảm 23,5% so với tháng 1/2021, đạt 96,34 triệu USD, chiếm 27,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Đáng chú ý, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Brazil – thị trường lớn thứ 2, trong tháng 1/2022 giảm 39,9% so với tháng 12/2021 nhưng tăng rất mạnh 1.424% so với tháng 1/2021, đạt 74,65 triệu USD, chiếm 21,2%.
Tiếp theo đó là nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong tháng 1/2022 giảm mạnh 31,6% so với tháng 12/2021 và giảm 45% so với tháng 1/2021, đạt 44,08 triệu USD, chiếm 12,5% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường EU tháng 1/2022 tăng 28% so với tháng 12/2021 nhưng giảm 1,6% so với tháng 1/2021, đạt 35,85 triệu USD. Nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường Đông Nam Á giảm 17,3% so với tháng 12/2021 và giảm 11,8% so với tháng 1/2021, đạt 25,37 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc tháng 1/2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Tháng 1/2022 nhập khẩu thức ăn gia súc sụt giảm

Nguồn:Vinanet/VITIC