menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 5,1 tỷ USD trong 10 tháng năm 2021

11:05 11/11/2021

 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ trong tháng 10/2021 đạt 605,8 triệu USD, tăng 2,7% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5,1 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.
Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 10/2021 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 166,4 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2021 lên 1,14 tỷ USD, giảm 5,9% và chiếm 22,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 10/2021 đạt trên 62,4 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2021 lên 668 triệu USD, giảm 6,9% và chiếm 13,3% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ 10 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 10 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hóa chất tăng 130,3%; chất dẻo nguyên liệu tăng 324,3%; cao su tăng 153,6%; xơ sợi dệt các loại tăng 77,5%; than các loại 246,3%; sản phẩm mây, tre, cói thảm tăng 69,2%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Cà phê 37,1%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 19,6%; chè giảm 18,5%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 10 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/11 của TCHQ)

 

Nguồn:VITIC