menu search
Đóng menu
Đóng

Tăng cường lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

10:55 08/04/2022

Ngày 4/4/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 351-CV/TU về tăng cường lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Công văn nêu rõ, để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh trong triển khai thực hiện cuộc vận động, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo sự thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến các địa phương trong triển khai các nội dung cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân Thủ đô trong thực hiện cuộc vận động, đặc biệt trong tình hình mới hiện nay khi vừa phải chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Cùng với đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất và toàn xã hội về cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam, của cộng đồng các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam.
Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp trong hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động. Đẩy mạnh các hoạt động vận động người tiêu dùng Thủ đô sử dụng sản phẩm, dịch vụ hàng hóa Việt Nam, trong tiêu dùng cá nhân và ưu tiên thực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật tư bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước.
Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng; chuỗi giá trị; chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, tiêu dùng bền vững; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp.
Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong thành phố có các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; trọng tâm là thị trường trong nước, đồng thời, mở rộng ra thị trường nước ngoài. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện đại, kết hợp hài hoà với hoạt động thương mại, phân phối truyền thống phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương. Công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hoá Việt. Tiếp tục triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025; Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020 - 2024”.
Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt bảo đảm chiếm thị phần tương xứng trong các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố; đa dạng các kênh bán hàng tiện ích, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng; tiếp tục mở rộng các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam. Có chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm, dịch vụ hàng hóa Việt Nam.
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công Thương