menu search
Đóng menu
Đóng

Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 16/5/2022

09:07 16/05/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng đồng, vàng, palladium, platinum, bạc thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 15/5/2022.

Đồng New York

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

(UScent/lb)

418,25

+0,75

+0,18%

Tháng 7/2022

Vàng New York

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

(USD/ounce)

1.813,80

+5,60

+0,31%

Tháng 6/2022

Bạc New York

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

(USD/ounce)

21,25

+0,25

+1,19%

Tháng 7/2022

Bạch kim

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

(USD/ounce)

951,72

+5,42

+0,57%

N/A

Palađi

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

(USD/ounce)

1.966,62

+20,32

+1,04%

N/A

Bảng giá kim loại chi tiết:

Đồng (USD/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'22

4,2100

4,2100

4,2100

4,2100

4,1805

Jun'22

4,2000

4,2020

4,1920

4,1920

4,1740

Jul'22

4,1795

4,2060

4,1680

4,1740

4,1750

Aug'22

4,1950

4,1950

4,1920

4,1920

4,1725

Sep'22

4,1815

4,2075

4,1745

4,1775

4,1780

Oct'22

4,1360

4,1810

4,1360

4,1810

4,1115

Nov'22

4,1435

4,1870

4,1435

4,1870

4,1175

Dec'22

4,2000

4,2120

4,1965

4,1975

4,1880

Jan'23

4,1510

4,1915

4,1050

4,1915

4,1225

Feb'23

4,1560

4,1960

4,1105

4,1960

4,1270

Mar'23

4,2000

4,2000

4,2000

4,2000

4,1955

Vàng (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'22

1825,0

1825,0

1801,8

1807,4

1823,8

Jun'22

1809,4

1815,4

1808,1

1813,5

1808,2

Jul'22

1815,0

1815,0

1813,6

1813,6

1811,3

Aug'22

1816,0

1822,0

1815,0

1821,0

1814,8

Oct'22

1833,0

1840,2

1812,0

1822,3

1839,3

Dec'22

1834,5

1837,6

1833,1

1837,5

1831,1

Feb'23

1843,0

1843,0

1843,0

1843,0

1840,7

Apr'23

1848,0

1850,2

1848,0

1850,2

1867,2

Jun'23

1859,7

1859,7

1859,7

1859,7

1876,7

Aug'23

1868,9

1868,9

1868,9

1868,9

1885,9

Oct'23

1878,6

1878,6

1878,6

1878,6

1895,6

Palađi (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'22

1918,10

1918,10

1918,10

1918,10

1861,00

Jun'22

1917,50

1955,50

1917,50

1952,50

1917,70

Jul'22

1923,50

1940,50

1923,50

1923,50

1867,70

Sep'22

1956,00

1968,00

1956,00

1968,00

1932,70

Dec'22

1952,50

1966,50

1948,20

1948,20

1896,30

Mar'23

1930,00

1990,00

1930,00

1950,20

1898,30

Jun'23

1915,00

1978,00

1913,50

1952,20

1900,30

Bạch kim (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'22

936,4

936,4

936,4

936,4

936,9

Jun'22

934,8

936,1

934,8

936,1

931,8

Jul'22

932,1

940,8

930,6

935,7

930,7

Oct'22

934,4

941,0

934,4

940,0

931,5

Jan'23

938,0

938,0

938,0

938,0

932,4

Apr'23

937,5

937,5

937,5

937,5

937,3

Jul'23

940,9

940,9

940,9

940,9

940,7

Bạc (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

May'22

21,095

21,095

21,085

21,085

20,984

Jun'22

21,115

21,235

21,115

21,200

20,969

Jul'22

21,105

21,295

21,055

21,205

21,001

Sep'22

21,190

21,355

21,190

21,325

21,090

Dec'22

21,500

21,565

21,430

21,565

21,275

Jan'23

21,010

21,330

21,010

21,330

21,110

Mar'23

21,070

21,495

20,985

21,471

21,270

May'23

21,295

21,660

21,295

21,619

21,423

Jul'23

21,770

21,770

21,770

21,770

21,574

Sep'23

21,916

21,916

21,916

21,916

21,720

Dec'23

22,200

22,200

22,120

22,120

21,924

Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts