menu search
Đóng menu
Đóng

Giá than đá thế giới tuần tới ngày 27/10/2020

10:18 28/10/2020

Dưới đây là cập nhật giá than đá thế giới trong tuần vừa qua.
 
Giá than đá thế giới cập nhật (USD/tấn)
Biểu đồ giá than đá thế giới
Giá than Newcastle (hợp đồng giao ngay, USD/tấn)
Giá than steam (than đốt nồi hơi) tại Trung Quốc, CNY/tấn
Biểu đồ giá than steam (than đốt nồi hơi) tại Trung Quốc, CNY/tấn
Giá than luyện cốc tại Trung Quốc (coking coal), CNY/tấn
Biểu đồ giá than luyện cốc tại Trung Quốc (coking coal), CNY/tấn

Nguồn:VITIC/Reuters